Podstawowe informacje

Centralna Biblioteka Rolnicza jest biblioteką naukową prowadzącą działalność publiczną na rzecz krajowych i zagranicznych użytkowników. Biblioteka posiada swój oddział w Puławach. Gromadzi literaturę z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych. Księgozbiór biblioteki liczy około 380 tys. wol. wydawnictw (zwartych, ciągłych i specjalnych). W zbiorach biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: stare druki (828 wol. XVI - XVIII w.) i polonika XIX-wieczne (ok. 8200 wol.). Na mocy rozporządzenia Ministra Kultury (z listopada 1998 r.) obie kolekcje Biblioteki zaliczone zostały do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

   Centralna Biblioteka Rolnicza jest państwową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez ministra właściwego ds. rolnictwa, będącego jej organizatorem. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie niżej wymienionych przepisów.

 1. Uchwała nr 912/55 Rady Ministrów dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej;
 2. Zarządzenie nr 331 Ministra Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1955 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej;
 3. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnej Biblioteki Rolniczej;
 4. Zarządzenie nr 25 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego;
 5. Zarządzenie nr 29 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego;
 6. Zarządzenie nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego;

 Informacja o realizowaniu zadań publicznych:

Do zadań Centralnej Biblioteki Rolniczej należy:

 1. gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych;
 2. opracowywanie, przechowywanie, w tym digitalizacja zbiorów oraz udostępnianie wydawnictw polskich i zagranicznych;
 3. dokumentowanie wydawnictw oraz tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami;
 4. działalność informacyjna, wydawnicza, dydaktyczna i kulturalna;
 5. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi placówkami nauki, edukacji i kultury oraz innymi instytucjami, których działalność wiąże się z zakresem działania Biblioteki;
 6. prowadzenie praktyk zawodowych i szkoleń w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej;
 7. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie kultury wsi i jej historii, dokumentowanie i popularyzowanie kulturowego dorobku wsi polskiej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i jego współczesnej roli w materialnym i duchowym rozwoju wsi;
 8. organizowanie i współorganizowanie konferencji krajowych i zagranicznych, odczytów, koncertów muzycznych, plenerów, wystaw, festiwali, targów i kiermaszy, w tym także na warunkach komercyjnych, w szczególności z zakresu badań naukowych, doskonalenia zawodowego, dokształcania i szkoleń.

 


Adresy:

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
dawniej
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 66 
00-322 Warszawa 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.cbr.gov.pl 
tel.:   22 3809 800 - sekretariat
fax:   22 3809 801
tel.:   22 3809 810 - centrala

NIP: 5252804887

Godziny otwarcia:
pon-pt:  10:00 - 18:00
1. i 3. sob m-ca:  10:00 - 14:00

W lipcu: nieczynne

W sierpniu: poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00


Oddział w Puławach 
ul. Czartoryskich 8 
24-100 Puławy 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel./fax:  81 887 72 90

Godziny otwarcia:
pon-śr:  8:00 - 15:00
czw:  8:00 - 18:00
pt:  8:00 - 15:00

W lipcu i sierpniu: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00


MAPA DOJAZDU

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016 Data publikacji: 24.10.2019